Városlista
2019. november 21, csütörtök - Olivér

Hírek

2019. Június 20. 14:34, csütörtök | Helyi

Továbbra is ingyenes a bölcsődei ellátás...

Továbbra is ingyenes a bölcsődei ellátás...

A nyári szünet előtti utolsó ülésén határozott arról a képviselő-testület, hogy továbbra sem kell fizetni a szülőknek a bölcsődei ellátásért. E mellett hatásvizsgálat és igényfelmérés készül a várandós kismamák, a három, vagy több gyermeket nevelő szülők és a hatvan év felettiek parkolási kedvezményének bevezetéséről is. A rendőrség kérésére úja közterületi kamerát állít rendszerbe az önkormányzat, a tárgyalási nap végén pedig a polgármester beszámolt a közlekedésbiztonság javítására tett intézkedésekről.

Továbbra sem kell fizetni a szülőknek a bölcsődei ellátásért. A fenntartónak évente döntenie kell a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért térítési díj megállapításáról, valamint annak mértékéről. A kormányrendelet viszont arra is lehetőséget ad, hogy amennyiben a bölcsődében, mini bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. Ezt meg is tette ülésén a testület.

Felülvizsgálták és módosították a köztemetőről szóló rendeletet. Ez tartalmazza a temetői díjakat is. Korábban az önkormányzat a CEGLÉDI KREMATÓRIUM Kft-t jelölte ki a köztemető üzemeltetőjének és fenntartójának. A kegyeleti közszolgáltatási szerződésben azt is rögzítették, hogy a 2018-tól az önkormányzat évente az inflációnak megfelelő díjkorrekciónak tesz eleget. Így a temetői díjak 2,8 %-al emelkednek. A rendelettervezet előkészítése során az üzemeltető sem tett javaslatot nagyobb mértékű díjváltozásra.

A Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány tavaly szeptemberben vásárlási szándékkal kereste meg a tulajdonos Cegléd Város Önkormányzatát. A Törteli úton, a volt laktanya területén elhelyezkedő ingatlant – amit már évek óta bérelnek – szeretnének megvásárolni. Kérésüket azzal indokolták, hogy az Alapítvány fenntartásában működő Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI oktatási tevékenységének megkezdéséhez, működtetéséhez pályázatokat szeretnének igénybe venni, melynek feltétele, hogy saját tulajdonjogú ingatlannal rendelkezzenek. Cegléd Város Önkormányzata örömmel vette a megkeresést, és támogatni kívánja egy olyan új oktatási intézmény létrejöttét, mely az országban egyedülálló, és a város oktatási és kulturális színvonalát is emelné. Minden jogszabályi, törvényi háttért megvizsgálva az derült ki, nincs más lehetőség, csak vásárlás útján kaphatja meg a laktanya egy részét a Patkós Irma Művészeti Iskolát fenntartó alapítvány. A vételár megállapítása a vagyonrendelet alapján történik, mely szerint az önkormányzati vagyon értékesítése esetén, a vagyontárgy forgalmi értékét hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján lehet meghatározni. Az ingatlan értéke bruttó 109.855.000 forint.

A CVSE ügyvezető elnöke, Horváth József kérelemmel fordult a testülethez, hogy Malomtó széli lelátóépület és élőfüves pálya közötti terület térburkolási és tereprendezési munkáira kapott árajánlat alapján a CVSE részére visszatérítendő támogatást biztosítson, és tulajdonosi hozzájárulását adja meg beruházás megvalósításához. A CVSE kérelmet nyújtott be a központi költségvetés felé az értéknövelő beruházás végrehajtása érdekében a sporttelepen. A kérelmet még nem bírálták el, ezért kérték, hogy az önkormányzata nyújtson 5.000.000 Ft visszatérítendő támogatást 2019. december 31-ig. A testület a hozzájárulást megadta, a kérelmet jóváhagyta.

Módosítani kell a Gál József sportcsarnok felújításához kapott 500 millió forintról szóló támogatási nyilatkozatot. A támogatói okirat 16. pontja szerint ugyanis a támogatás végső határideje 2019. december 31. Látható, hogy eddig a határidő nem teljesíthető a beruházás, ezért szükséges kezdeményezni a Belügyminisztériumnál a végső határidő 2021. december 31-re történő meghosszabbítását. Ehhez kapcsolódóan arról is szavaztak a képviselők, hogy a Ceglédi Kék Cápák SE és a Ceglédi Kosárlabda Egyesület részére július 1-től december 31-ig a korábban megállapított visszatérítendő támogatásokat változatlan feltételek mellett továbbra is biztosítják.

Cegléd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Pénzügyminisztériumhoz kerékpárutak létesítésére. A benyújtott pályázat támogatásban részesült így lehetővé válik a települési kerékpárút hálózat tovább bővítése. A pályázat keretén belül a Külső-Kátai úti vasúti átjárótól az Ipari Park 1. területéig épül kerékpárút, mintegy 1.380 méter hosszban, valamint a meglévő Pesti úti kerékpárút kap folytatást az Aldi áruház lehajtójáig (az Aldi áruház oldalában) mintegy 485 méter hosszban. A beruházással érintett területek közül a Pesti út és az Aldi áruház közötti szakaszon nem önkormányzati tulajdonban lévő terület is található, amit az Aldi az egyeztetések eredményeképpen felkínált Cegléd Város Önkormányzata részére, ajándékozással.

A VÁRVAG Nonprofit Kft., a fizetőparkolókat üzemeltető közszolgáltató, képviselői indítvány okán megvizsgálta a fizető parkolók előírásaival kapcsolatban a kedvezmények kibővítésének lehetőségét.

Az említett határozat nem tartalmazza, hogy a fizető parkoló igénybevételének kedvezményeit milyen módon, milyen körre szeretné az önkormányzat kibővíteni. A képviselő-testületi ülésen elhangzottakból megállapítható, hogy a felkérés a várandós kismamákra vonatkozik.

A kismama, mint az adatkezeléssel érintett azon adata, hogy gyermeket vár, illetve milyen szakaszban van a várandóssága személyes különleges adat, amelyet, mind az önkormányzat, mind a VÁRVAG Nonprofit Kft. csak az érintett előzetes tájékoztatásán alapuló írásbeli hozzájárulása alapján kezelhet.

Amennyiben az adatkezeléshez az érintett hozzájárul, úgy annak jogszabályi akadálya nincs.
Ahhoz, hogy az önkormányzat, illetőleg az üzemeltető az adatkezelés előtt megfelelő tájékoztatást tudjon adni az érintettnek, az új adatkezelés tekintetében el kell végeznie az GDPR 35. cikkének (3) bek. b) pontja szerint hatásvizsgálatot az adatkezelés kockázataira nézve. A (2) bek szerint a hatásvizsgálat elvégzéséhez az adatvédelmi tisztviselő véleményét is ki kell kérni.

Fentiek alapján fel kell mérni az igényt az érintettek körében, és ha kellő igény van és a kockázat is vállalható mértékű illetve megfelelően kezelhető, akkor lehet döntést hozni a kérdésről.

A hatásvizsgálat elvégzése és az igényfelmérés miatt a VÁRVAG Nonprofit Kft. meg kell keresnie a Bőlcsődei és Védőnői Igazgatóságot. A Gazdasági Bizottság javaslata alapján a vizsgálat kiterjed a három vagy annál több gyermeket nevelő szülőkre is, illetve képviselő javaslatra tovább bővül a 60 év felettiek kedvezményének hatásvizsgálatával.

A VÁRVAG Nonprofit Kft. megvizsgálta Cegléd város közigazgatási területén található azon beépítetlen ingatlanokat, amelyek alkalmasak lehetnek a Családi Otthonteremtési kérelemmel rendelkezők részére. A testület egy korábbi döntése alapján ezeket vásárolhatnák meg a CSOK-ban érintett családok. A hat ingatlant tartalmazó lista tehát elkészült, a testület jóváhagyta.

A rendőrség kérésére újabb közterületi térfigyelő kamera kihelyezéséről döntöttek az ülésen. A kamera Kossuth Ferenc utcai körforgalomban történteket rögzíti. A kihelyezéshez szükséges rendeletmódosítás megtörtént, a kamera napokon belül kikerül a csomópont mellé. Külön témaként került tárgyalóasztalra a város köz- és közlekedésbiztonsága, mivel az elmúlt időszakban számos félinformáció jelent meg a sajtóban és a közösségi médiafelületeken. A vita során Takáts László elmondta, hogy az önkormányzat minden tőle telhetőt megtett, és megtesz ezután is, hogy a hasonló eseteket elkerülje. - Önkormányzatunk közel öt évvel ezelőtt, a jelenlegi önkormányzati ciklus kezdetén, látva a statisztikai mutatókat, a rendőrséggel és az ügyészséggel közösen elhatározta, hogy megerősíti a város közbiztonságát, és amennyire csak lehet, visszaszorítja az elkövetett jogsértések számát.

Létrehozták a mezőőrséget a külterületek védelmére, folyamatosan bővítik a térfigyelő kamerák hálózatát, jelentős összeggel támogatják a polgárőrséget, és a rendőrséget is. Kibővítették a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság feladatkörét a közbiztonsági feladatokkal, létrehozták a Hivatal szervezetén belül a Beruházási és Közbiztonsági Irodát.

- A különböző bejelentéseket, petíciókat, minden esetben haladéktalanul továbbítjuk az intézkedésre jogosult szerveknek. Így történt ez korábban is. Amennyiben a visszajelzések alapján intézkedési kötelezettségünk keletkezett, annak haladéktalanul eleget tettünk.

Nem érkezett olyan jelzés a szakmai szervezetektől, ami alapján az önkormányzatnak bármilyen fizikai forgalomlassító technikai eszközt kellett volna elhelyeznie az utakon, vagy ilyen eljárást megindítania. Sőt a szakmai szereplők inkább ellenezték az úgynevezett fekvőrendőrök telepítését a nagy forgalmú utakon. Ennek ellenére a polgármester felkérte a hivatalt, hogy terveztessék meg, és engedélyeztessék a Kossuth Ferenc utcán a meglévő gyalogátkelők szintbeli megemelését, valamint új zebra kialakítását – hangzott el az ülésen.

A képviselő-testület döntéseiről bővebben a cegled.hu weboldalon olvashatnak.

Fotó:Szokolai Attila

Kapcsolódó galéria

Ezek érdekelhetnek még

2019. November 14. 16:50, csütörtök | Helyi

Cipősdobozba rejtett karácsonyi ajándékok

Idén is várják a cipősdobozba tett ajándékokat Cegléden. Ezeket most is helyi, rászoruló családok kapják karácsonyi meglepetésként.

2019. November 13. 00:00, szerda | Helyi

Hangszeres csalogató

2019. Október 07. 11:35, hétfő | Helyi

A vértanúkra emlékeztek

Az Aradi Vértanúk kivégzésének 170. évfordulójára emlékeztek

2019. Október 02. 19:19, szerda | Helyi

Zeneszerzői koncert a zene világnapján