Városlista
2019. június 25, kedd - Vilmos

Hírek

2019. Március 21. 13:10, csütörtök | Helyi

Önkormányzati támogatással idén is nyári napközis tábor várja a gyerekeket, továbbra is ingyenes a bölcsődei ellátás

Önkormányzati támogatással idén is nyári napközis tábor várja a gyerekeket, továbbra is ingyenes a bölcsődei ellátás

Kötelezően és önként vállalt feladatok ellátásáról, óvodai férőhely bővítéséről, gyermekek nyári táboroztatásának biztosításáról és újabb pályázatokról döntött a Képviselő-testület márciusi ülésén.

Beszámolók elfogadásával indult a testület ülése. Az SOS Gyermekfali Magyarország Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei szervezete és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is most nyújtotta be beszámolóját a 2018-ban elvégzett feladatellátásairól.

Az Irmák Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója mellett bepótlási igényt is benyújtott. A kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján fogyatékos személyek nappali ellátást biztosítja. Továbbá a nappali ellátási formát igénybe vevő, Cegléden lakóhellyel rendelkezők részére "háztól-házig" szállítási szolgáltatást végez. Ez utóbbi szolgáltatás zavartalan működtetése érdekében kért a kft. az idei évre 1.990.000,- forint bepótlást, melyet a testület jóvá is hagyott.

A Ceglédi Városi Könyvtár is elkészítette 2018-as évről szóló beszámolóját, mellyel együtt az idei év munkatervét is benyújtotta a testületnek. A képviselők a beszámolót és a munkatervet elfogadták.

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete kérelemmel fordult Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesteréhez, melyben a Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében végzett hálózatépítő tevékenységükhöz anyagi támogatást kér.

A korábbi években az önkormányzat az egyesület részére évi 42.000,- Ft összegű anyagi támogatást nyújtott. Ennek felhasználását az egyesület az önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján számlával igazolta. Az egyesület támogatási igénye 2019. évre is falu- és tanyagondnoki szolgálatonként 21.000,-Ft, összesen egyszeri 42.000,- Ft. Az egyesület működésének támogatása Cegléd északi és keleti részének ellátást biztosító két tanyagondnoki - Magyar Máltai Szeretetszolgálat által teljesített - szolgálat szakmai munkájának fejlesztési lehetőségeihez járul hozzá.

Továbbra sem kell fizetni a szülőknek a bölcsődei ellátásért. A fenntartónak évente döntenie kell a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért térítési díj megállapításáról, valamint annak mértékéről. A kormányrendelet viszont arra is lehetőséget ad, hogy amennyiben a bölcsődében, mini bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. Ezt meg is tette ülésén a testület.

Átszervezik a Lövész utcai óvodát és ezzel együtt döntött a testület az óvodai férőhelyek bővítéséről is. A Lövész utcai óvoda pályázat segítségével újul meg. Az önkormányzat pedig vállalta, hogy ezzel együtt a jelenlegi férőhelyek számát bővíti. Az átszervezés és beruházás eredményeként korszerűbb feltételek között és kisebb létszámú csoportokkal folytatódhat az óvodai nevelő munka szeptembertől. Az átszervezés kapcsán a fenntartó kikérte az alkalmazotti közösség, szülők és az őket képviselő Szülői Munkaközösség valamint Közalkalmazotti Tanács véleményét is. Mindannyian támogatták az átszervezést.

A Ceglédi Tankerületi Központ intézményeiben is átszervezések várhatóak. A testület - élve az önkormányzat törvény adta véleményezési jogával - ezekről is tárgyalt. az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Nagykátai Tagintézménye kiválik az anyaintézményből. A Losontzi iskolában új szakképesítések indulnak, de ingatlanváltásban is érintett az intézmény. A Lövész utca 2. szám alatti telephely Ceglédbercelre települ át. A Dózsa György Kollégiumban pedig új telephely jön létre a gyógypedagógiai nevelés-oktatás keretében ellátott autizmus spektrumzavarban szenvedő tanulók ideiglenes elhelyezésére. Az Ady Endre utcai volt óvodába pedig a Pedagógiai Szakszolgálat 2. számú Szakértői Bizottsága települ át.

Korábban a testület arról határozott, " Jóváhagyja a Cegléd, Ady E. utca 3-5. sz. alatti ingatlan vagyonkezelésbe adását, a Ceglédi Tankerületi Központnak - állami köznevelési feladat biztosítására - az autisták ellátására szolgáló intézmény kialakítására." A most a testület elé kerülő előterjesztés szerint a Ceglédi Tankerületi Központ mindent megtesz az autista gyermekek ellátására szolgáló intézményi elhelyezésre, de ősztől nem áll rendelkezésre - megfelelő feltételekkel - az Ady E. utcai ingatlan. Ezért átmenetileg, ideiglenesen máshol oldja meg az ellátás helyét. A szakszolgálat Szakértői Bizottságának áthelyezése pedig nem áll ellentétben Cegléd Város Önkormányzata korábbi döntésével, mert ez a feladat is állami köznevelési feladat.

Idén is a Táncsics iskola budai úti tagintézményben indul nyári napközis tábor. Az önkormányzat önként vállalt feladatként várja június 17. és július 19. között munkanapokon az általános iskolai alsó tagozatos ceglédi illetőségű gyermekeket. Mindehhez 2 millió forint fedezetet biztosít a testület a döntés értelmében.

Május 2-án, csütörtökön 8.00 - 18.00 óra valamint május 3-án, pénteken 8.00 - 18.00 óra között zajlik idén az óvodai beiratkozás. Erről is döntött a testület.

Újabb pályázatot írnak ki a Kossuth Múzeum igazgatói állására. Az első fordulóban ugyanis érvényes, minden feltételnek megfelelő pályázat nem érkezett.

Hamarosan új pályázatok jelennek meg. A testület korábban döntött arról, hogy új pályázatokkal bővíti az ingatlanok állagmegóvását, a városkép szépítését ösztönző programot. Így kiírják a "Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2019" és az "Arculati elismerések 2019" című pályázatot, amelyek Cegléd város weboldalán és a Ceglédi Hírmondóban is megjelennek majd.

Újabb földrész felajánlásokat fogadott el a testület. Így az Ölyv utca külterületi utak fejlesztésében eddig nem érintett, alacsonyabban fekvő szakaszán is megvalósulhat a csapadékvíz elvezetése - pályázaton kívüli forrásból.

Szponzori szerződés keretében szeretné felhasználni a korábban jóváhagyott 10 millió forintos támogatást a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület. Erről is tárgyalt és döntött a testület.

Csuri Károly Jobbikos önkormányzati képviselő kezdeményezésére tárgyalt arról is a testület, hogy csángó gyermekek táborozását támogassa a város. Erre a célra másfél millió forintot különített el döntésével a képviselő-testület.

Önkormányzati csoportos közbeszerzéshez csatlakozik a város villamos energia és földgáz beszerzés érdekében. A város hivatalai, intézményei, gazdasági társaságai külön-külön önálló energiavásárlóként gyenge alkupozícióban vannak a piacon, ezért célszerű az energia fogyasztókat egy közös beszerzésben kezelni. Az önkormányzat viszont nem rendelkezik energia beszerzési szervezettel, így az egyedi és speciális energia beszerzéshez kapcsolódóan felmerülő energetikai-, jogi-, közbeszerzési- és elektronikus beszerzési kérdések is megválaszolásra kerülhetnek egy megfelelő szakértelemmel rendelkező lebonyolítón keresztül - ezt a lebonyolítót választotta ki márciusi ülésén a testület.

A Ceglédi szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése érdekében nyújt be újabb pályázatot a város. A támogatási kérelem benyújtásához konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése szükséges ahol a konzorcium vezetője a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Ehhez kérte és kapta meg a testület támogatását az önkormányzat.

Tovább bővül a fizető parkolók köre. Az elfogadott rendeletmódosítás után a Gubody utca Szent Imre herceg utcától a Rákóczi útig terjedő teljes szakaszán fizetni kell a parkolásért.

A képviselő-testület döntéseiről bővebben a www.cegled.hu weboldalon olvashatnak.

Fotó: Szokolai Attila

Ezek érdekelhetnek még

2019. Június 24. 18:35, hétfő | Helyi

Nagy siker volt idén is a Múzeumok Éjszakája Cegléden

2019. Június 24. 18:21, hétfő | Helyi

Mobil kormányablak busz Ceglédbercelen

2019. Június 20. 19:00, csütörtök | Helyi

Idén nyáron 180 diák táborozhat ingyen

2019. Június 20. 14:34, csütörtök | Helyi

Továbbra is ingyenes a bölcsődei ellátás...