Városlista
2019. július 16, kedd - Valter

Hírek

2019. Január 30. 13:58, szerda | Helyi

Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztésére pályázik Cegléd

 Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztésére pályázik Cegléd

A pályázaton - amelyet a Pénzügyminisztérium hirdetett meg - több mint 280 millió forintos támogatást szeretne nyerni a város.

Ebből és az önerőből árokrendszerek rekonstrukcióját, esés-növeléseket, utcák elvezető rendszerbe kötését is megvalósíthatnák az északi városrészen.

A döntéshozatali munka előtt a képviselők egy perces gyászszünettel emlékeztek a közelmúltban elhunyt Nagy László Lázár grafikusra, Cegléd Díszpolgárára.

Új tagot választott a testület a Jogi, ügyrendi, közbiztonsági és pénzügyi bizottságba. Dr. Bereczki Balázs képviselői mandátummal nem rendelkező, "külső" tagja benyújtotta lemondását, helyére Kis Gyulát választotta tagnak a testület. Az ő eskütételével indult a testület mai ülése.

Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 2014. december 18-án kötött együttműködési megállapodás a város. A megállapodást évről évre felülvizsgálják. Így történt most is. A testület döntése értelmében a korábban született megállapodást változatlan tartalommal továbbra is fenntartják.

Pályázatot ír ki az önkormányzat a Kossuth Múzeum igazgatói posztjára. Reznák Erzsébet magasabb vezetői megbízása ugyanis június 30-án lejár. A pályázat kiírására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény kötelezi a megbízási jogkört gyakorló önkormányzatot. A Kormányrendelet értelmében az intézmény vezetői beosztására érkező pályázatokat véleményező bizottság vizsgálja és értékeli majd.

Továbbra is dr. Nyújtó Melinda szakorvos látja el a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet betegeit. A korábbi háziorvost megillető praxisjog időtartama május 30-ig áll fenn. Addig pályázat nem írható ki a körzet állandó ellátására.

Húsz óvodapedagógus kaphat önkormányzati illetménykiegészítést 2019-ben. Ilyen juttatásban már 2018-ban is részesült 17 pedagógus. Akkor a testület Önkormányzati illetménykiegészítést állapított meg - a munkaerő megtartása érdekében - a külterületen működő (Széchenyi Úti Óvoda Ugyeri Tagóvodája, és Budai Úti Tagóvodája) önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak számára a nehéz körülmények között végzett munkáért. Az illetménykiegészítés havi mértéke 2018-ban 12 ezer forint volt személyenként. A 146 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - és családjuk - közül 134 fő, városi szinten 91,78 %, az önkormányzati óvodákba jár. Kiemelten magas a számarány a Budai Úti Tagóvodában, az Ugyeri Tagóvodában, valamint a Fűtőház Utcai Tagóvodában és a Malom Téri Tagóvodában. Ezért most a testület arról döntött, kibővítik az illetménykiegészítéssel érintett intézményegységek körét, a munkaerő megtartása érdekében. A Fűtőház Utcai Tagóvoda és a Malom Téri Tagóvoda óvodapedagógusai is részesülnek az önkormányzati illetménykiegészítésből.

A Magyar Vöröskereszttel köt szerződést a város a Balatonszárszói tábor hasznosítására.

Beruházások végrehajtásához kért az önkormányzattól tulajdonosi hozzájárulást Buncsák Gábor, a Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatója. A kérelem két iskolát érint. A Bem József Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskolában, valamint az Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziumban végeznek el megközelítőleg 50 millió forintos felújítást, beruházást. Az önkormányzat részéről a beruházások megvalósítása érdekében anyagi támogatás nyújtására nincs szükség, a testületnek a tulajdonosi hozzájárulásról kellett csak dönteni.

Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztésére pályázik a város. A pályázaton - amelyet a Pénzügyminisztérium hirdetett meg - több mint 280 millió forintos támogatást szeretne nyerni a város. Ebből és az önerőből árokrendszerek rekonstrukcióját, esés-növeléseket, utcák elvezető rendszerbe kötését is megvalósíthatnák az északi városrészen.

A testület egy tavaly született határozatával értékesítésre jelölte ki a Törteli úti volt Dózsa György laktanya területén található "kivett épület, udvar" megnevezésű több mint 3000 négyzetméter alapterületű ingatlant. A pályázati felhívás alapján az ingatlan kikiáltási ára nettó 10.100.000,- Ft + ÁFA volt. A január 2-án 16 óráig megadott határidőig egy pályázat érkezett. A PHL Optima Kft. által benyújtott ajánlat a kikiáltási árral megegyező összeg, pályázó a pályázati feltételekben előírtakat maradéktalanul teljesítette. Pályázatában ismertette, hogy a sportszergyártói főtevékenysége miatt szeretne a megpályázott ingatlanon telephelyet létesíteni, ezáltal vállalva a pályázatban kiírt munkahelyteremtéssel járó, helyi adóbevételt növelő beruházást és értékteremtő fejlesztést. A testület úgy döntött, hogy amennyiben a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával értékesíti az ingatlant a pályázónak.

Nem változik a külterületen lévő termőföldek, a belterületen lévő mezőgazdasági célra bérbe adott területek és a más megnevezésű beépítetlen területek minimális bérleti díja - erről is döntöttek a képviselők.

A mai ülésen fogadta el a testület a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működésről szóló beszámolóját is. Ebből sok más mellett az is kiderül, hogy működési célú hitelt az önkormányzat 2018-ra nem tervezett. A napi feladatok folyamatos pénzügyi teljesítéséhez az engedélyezett bankszámla hitelkeretének összege 400.000.000 Ft volt, de a hitel igénybevételére egész évben nem került sor. A helyi adóbevételek a tervezett szint felett teljesültek 2018-ban.

A képviselő-testület döntéseiről a cegled.hu weboldalon olvashatnak bővebben.

(Fotó: Szokolai Attila)

Ezek érdekelhetnek még

2019. Július 16. 07:12, kedd | Helyi

Vasgyúrók Cegléden

2019. Július 16. 07:09, kedd | Helyi

Fokozott rendőrségi akció

2019. Július 13. 19:50, szombat | Helyi

Hírek a Füle Tanya háza tájáról

Tartalmas és eredményes időszak áll ismét a Füle Tanya háta mögött. Azért, hogy ne maradjatok le semmiről, most beszámolunk az elmúlt hónapok izgalmas eseményeiről:

2019. Július 13. 09:43, szombat | Helyi

Ceglédre érkezik a Szentkorona óriás modellje

A látványos installáció városunk testvértelepüléséről, Székelyudvarhelyről érkezik hozzánk, amely július 17-től - augusztus 17-ig ékesíti majd a Szentháromság szobor körüli parkot.